Budowa twierdz

Niestety. Tadeusz Kościuszko nieprędko mógł to dziełko obejrzeć, bo gdy książkę oddawano do druku, on, jako jeden z najzdolniejszych absolwentów Szkoły Rycerskiej, wraz z kolegą Józefem Orłowskim wysłany został przez króla na dalsze studia do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Paryżu, a tam na miejscu zabrał się ponadto prywatnie do studiów pod kierunkiem profesorów Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej. A specjalnie interesował się budową twierdz. Stanisław Herbst w życiorysie Kościuszki, zamieszczonym w Polskim Słowniku Biograficznym oraz w swym studium pt. Kościuszko architekt pisze, że cztery lata studiów Kościuszki w paryskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby okazały się okresem wystarczającym nie tylko na ..całkowite opanowanie rysunku”, ale i na uzupełnienie wiedzy potrzebnej do zdania konkursowego egzaminu szkoły inżynierów w Mezieres, a także do przerobienia dwuletniego kursu w tamtejszej Eeole du Cienie… W szkole tej Kościuszko studiował takie przedmioty, jak: wyższa matematyka, mechanika, hydraulika, wytrzymałość materiałów budowlanych, historia powszechna, geografia, rysunek, a także studium fornfikacji oraz architektury cywilnej i wojskowej. Interesował-się także ..budową mostów, śluz, dróg, grobel i kanałów”. Studiował także technikę zakładania i przebudowy wielkich ogrodów i parków.
Z takim więc dużym zapasem wiedzy Kościuszko wrócił do kraju, aby mu służyć z całym oddaniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!