Czy Ludwika zdawała sobie sprawę?

Jej synek uwieczniony zostaje w dziełach sztuki o europejskiej sławie – nie mamy przekazów. Wiemy tylko, że interesowała się gorąco jego portretami, że opisywała je matce i posyłała jej nawet kopie, wykonane przez równieńskich czy też innych malarzy. Nic też dziwnego, że chłopiec, od maleńkości przebywający w atmosferze wielkiej sztuki Read More

Ludwika Lubomirska przed powstaniem i w okresie powstania

W tym samym czasie, gdy Kościuszko po swej dymisji latem 1792 r. szukał drogi wyjścia z nieszczęsnej sytuacji Ojczyzny, Ludwika przeżywała ciężkie chwile. Po akcesie króla do konfederacji targowickiej urlopowany uprzednio ks. Józef Lubomirski powrócił do swojej funkcji generała- -majora i szefa 5 pułku przedniej straży wojsk koronnych. Ale już Read More

Ozdobo rodzaju ludzkiego!

Trzecia z kolei była Odezwa do duchowieństwa, które wzywał Kościuszko do wypełnienia narodowego i moralnego obowiązku, w dawaniu przykładu gorliwości o Ojczyznę. Tegoż samego dnia wydał również Odezwę do Kobiet. „Ozdobo rodzaju ludzkiego! Płci piękna! Cierpię szczerze na widok niespokojnej twej troskliwości o los śmiałego przedsięwzięcia, które ku oswobodzeniu Ojczyzny Read More

Wybuch powstania i jego przebieg

Nie będziemy opisywać szczegółowo całego przebiegu powstania – znają go Czytelnicy z lektur szkolnych – przypomnimy tylko główne jego wydarzenia i zwrócimy uwagę na rolę kobiet, które Kościuszko pierwszy wezwał do walki o wyzwolenie narodowe. A więc 24 marca 1794 r. na Rynku Krakowskim odbyło się uroczyste ogłoszenie „Aktu powstania obywatelów, Read More

Odwaga pokazana w Ameryce

Według Niemcewicza o powołaniu Kościuszki na naczelnika powstania narodowego zadecydowały: „Odwaga jego i zdatność okazane w amerykańskiej wojnie, pamięć chlubnej pod Dubienką walki, miłość w wojsku, powszechny w kraju szacunek, wytrwałość, śmiałość, szczerość i nieskazitelność charakteru”… Te cechy „godnym go czyniły tak znakomitej ufności dowodu. Był to mąż właśnie do Read More

W środowiskach konspiracyjnych za granicą

Pożegnawszy się z przyjaciółmi w Warszawie, Lwowie, Puławach i Zamościu, Kościuszko udał się pod obcym nazwiskiem do Saksonii. W końcu grudnia znajdował się w Lipsku. Wtedy właśnie – jak piszą niektórzy historycy – a nie latem 1792 r. miał się dowiedzieć, że rewolucyjne Zgromadzenie Prawodawcze w Paryżu nadało mu honorowe Read More

Wartość artystyczna

W 1913 r. portret Lubomirskiej był w posiadaniu jej prawnuka hr. Stanisława Stadnickiego w Krysowie; nie wiemy, czy i gdzie się znajduje dzisiaj. Janina Ruszczycówna twierdzi, że „portret L. Lubomirskiej należy do prac ciekawych i o dużej wartości artystycznej”. Nie lada ciekawostką byłoby wyjaśnienie, w jakich okolicznościach wykonał Grassi portrety Kościuszki Read More

Portret Ludwiki przez Grassiego namalowany

W czasie pobytu w Warszawie Ludwika zamówiła portret u przebywającego wówczas w stolicy głośnego już włoskiego malarza, Grassiego (1758-1838). Przybył on do Polski z Wiednia w 1791 r. na zaproszenie ks. Józefa Poniatowskiego, którego portret zaczął malować jeszcze nad Dunajem. Utalentowany portrecista otrzymał od razu w Polsce dużo zamówień. Namalował Read More

Choroba Ludwiki i pobyt w Warszawie

Bogusław Leśnodorski napisał, że Ludwika Lubomirska, „wychowana na Nowej Heloizie, nigdy nie miała zapomnieć o Kościuszce. Bacznie, choć z daleka, śledziła stale jego losy, mimo że miała dość własnych spraw, zmartwień i obowiązków. W czasie gdy Kościuszko wypełniał swe wojskowe zadania oraz kochał się i bawił w Międzybożu czy w Read More

Nie będziemy opisywać teraz dziejów nowej konspiracji

Znajdzie je Czytelnik w innych książkach; my zajmujemy się głównie kobietami, które przewinęły się przez życie Kościuszki. Nadmieniamy tylko, że parę miesięcy po wyjeździe Kościuszki z Zamościa kanclerzyna wdowa udała się z synem i córką oraz ich nauczycielem i wychowawcą, ks. Stanisławem Staszicem, w podróż do Włoch dla „wypolerowania” ich edukacji. W Read More

error: Content is protected !!