Regent w sztabie

Także Antoni Trembicki, „ówczesny regent w sztabie generalnym W. Ks. Litewskiego, czynny później poseł inflancki na Sejmie Konstytucyjnym, sekretarz … klubu Kołłątayowskiego … człowiek nad miarę powszechną zdolny i ruchliwy” – jak go charakteryzuje Wł. A. Dzwonkowski – wyznacza datę początku tej miłości na okres pierwszego pobytu Tadeusza w Warszawie. Read More

Kiedy zrodziła się miłość?

Biografowie i historycy wiodą spory o datę bliższego poznania się Tadeusza z panną Ludwiką Sosnowską i o początek ich miłości. Jedni uważają, że zaczęła się ona w latach 1766-1769, inni że dopiero w 1774 r. Nam się wydaje niewątpliwy ten pierwszy okres. Bo jakże inaczej być mogło, skoro Tadeusz był Read More

Pracowite i ruchliwe życie prowadzili ówcześni kadeci

Cały tydzień wypełniony był nauką, ćwiczeniami i rozległą lekturą. Za to niedzielę i wolne od nauki dni mogli poświęcić bądź samokształceniu, bądź bujnemu wówczas życiu towarzyskiemu w obrębie szkoły lub poza nią. Kadeci lubili teatr i mieli własny teatrzyk szkolny. Julian Ursyn Niemcewicz, młodszy od Tadeusza Kościuszki wychowanek tejże Szkoły, Read More

Tadeusz Kościuszko w Szkole Rycerskiej

Pobyt panien Sosnowskich na pensji w Warszawie przypadł na okres świetnego rozwoju założonej przez króla Stanisława Augusta Szkoły Rycerskiej, której najsławniejszym wychowankiem zostanie Tadeusz Kościuszko. Urodzony w 1746 r. Tadeusz był nawet spowinowacony z Sosnowskimi – jak tego dowodzi Julian Bartoszewicz. Można by się dopatrzyć również dobrej znajomości, a nawet Read More

Pensja

Przez pewien czas języka ojczystego i literatury polskiej nauczać miał ponoć na pensji jeden z profesorów Szkoły Rycerskiej. Uczono też historii powszechnej i naturalnej, geografii i rachunków, ale na pewno wykładano te przedmioty na poziomie początkowym. Natomiast dużo czasu poświęcano tzw. „talentom”, a więc: grze na instrumentach, nauce śpiewu, rysunków, Read More

W warszawskim pensjonacie wychowania panien

Ze związku małżeńskiego z Teklą Despot-Zenowiczówną, starościanką śnitowiecką, miał Sosnowski dwie córki – starszą Katarzynę i młodszą Ludwikę. Powszechnym zwyczajem ówczesnej zamożnej szlachty Sosnowski kształcił córki w domu. Marząc jednak stale o wywyższeniu własnym i swego rodu. pragnął dać córkom pańską i salonową edukację. Posłał je więc do Warszawy na Read More

Zapisać się w historie

Wojewoda-senator Józef Sosnowski zapisze się na trwałe w pamięci i w życiu Tadeusza Kościuszki, warto więc, abyśmy zapoznali się z nim bliżej. Pisarz polny litewski był już wówczas bogatym panem, chociaż wywodził się ze średnio zamożnej szlachty. Miał niewątpliwie zdolności polityczne i krasomówcze, co mu wielce pomogło wybić się wśród Read More

W tychże właśnie Sosnowicach

W starym murowanym dworzyszczu, około 1748-1750 r. urodziła się Ludwika Sosnowska. Nie wiemy nic o jej latach dziecięcych, tyle tylko, że miała starszą siostrę Katarzynę. Na pierwsze pamiętnikarskie przekazy natrafiamy dopiero około roku 1765, gdy obie panienki Sosnowskie wywożono na edukację do Warszawy. Z tych starych przekazów dowiadujemy się, że Read More

Ulokowane uczucia

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że to niefortunnie ulokowane uczucie i rekuza wpłynęły niewątpliwie na decyzję opuszczenia przez Kościuszkę kraju, co z kolei otworzyło mu wrota do przyszłego wejścia na drogę wielkości i sławy… Jakie było uczucie, którym darzyła Tadeusza Kościuszkę wybranka jego serca, Ludwika Sosnowska? Jaka była pod względem Read More

Rodzinne gniazdo Sosnowskich

Jedną /. pierwszych, rozgłośnych i licznych w okresie romantyzmu „kochanek pierwszych dni” stała się już w drugiej połowie XVIII wieku panna Ludwika, córka Józefa Sosnowskiego, senatora, wojewody, wreszcie hetmana litewskiego. Osiemnastoletnią Ludwikę Sosnowską pokochał pierwszą młodzieńczą miłością dwudziestoletni Tadeusz Kościuszko, wówczas jeszcze kadet Szkoły Rycerskiej. Dziewczyna odpowiedziała mu wzajemnością. Zdawałoby się Read More

error: Content is protected !!