Pożegnalne listy Kościuszki przed wyjazdem z kraju

Z Krakowa przesłał Kościuszko jakże znamienny list do kanclerzyny Zamoyskiej. „Nota i inne przymioty Jej duszy, a najbardziej obywatelstwo zawsze hołd ode mnie winny – odbierają. O mnie nie trzeba myśleć … ja skończę z Ojczyzną moją; gdj> Ona będzie szczęśliwa, i ja z nią będę; nie, to i życie Read More

Ojciec … wyprzedzający wiek swój

„Anna – pisze Askenazy w Odgłosach polistopadowych – córka kanclerza wielkiego koronnego … urodzona w 1772 r. w Zamościu, wyniosła z domu rodzicielskiego wychowanie gruntowne i najzacniejsze tradycje narodowe. Ojciec … wyprzedzający wiek swój – ustawodawca – zaszczepił jej niewzruszone do kraju przywiązanie, wysokie poczucie godności osobistej i publicznej, światły Read More

Gdy Anusia Zamoyska znalazła się na drodze życia Kościuszki

Wielbicielka czynów patriotycznych i ludzi zacnych, ofiarnych a skromnych poznała się Konstancja Zamoyska od razu na „cnotach wartościowych”, jakie reprezentował Kościuszko. Zawsze miała kasę otwartą na potrzeby krajowe, toteż i teraz żywo przejęła się losem Kościuszki. A że znała jego niepowodzenia sercowe – dawniejsze i ostatnie, że wiedziała, jakim uwielbieniem Read More

Dymisja Kościuszki

Kościuszko po otrzymaniu dymisji pojechał do Warszawy i przyjęty został przez króla. Stanisław August zaproponował mu objęcie dywizji w Radomiu, gdzie wyznaczono pokojową dyslokację wojsk. Lecz Kościuszko nie przyjął tej propozycji, zresztą poważnie rozchorował się na żółtaczkę. Sam osłabiony po przebyciu „febry żółciowej” odwiedził przecież rannych żołnierzy, leżących w lazarecie Read More

Na całej linii frontu

Od północnych granic Litwy aż do Kamieńca Podolskiego, dnia 25 maja nieprzyjacielska armia przekroczyła granice. Najdzielniej broniły jej oddziały walczące na południu pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Nie będziemy opisywać przebiegu tej walki. Znana jest powszechnie z podręczników historii. Mimo przeważających sił nieprzyjaciela ks. Józef 18 czerwca odniósł Read More

Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja wojna rosyjsko-polska

Zbliżały się ważne wydarzenia ogólnonarodowe. Jak wiemy, Sejm Wielki uchwalił akty reformujące państwo polskie; tworzył nowe instytucje, sięgnął do podstaw bytu społecznego, do nowych warstw narodu. Ustawa Konstytucyjna 3 Maja 1791 r., opracowana w tajemnicy i uchwalona przy radosnych okrzykach patriotów, zmobilizowała od razu stronnictwo staroszlacheckie do protestów. Na czele Read More

Zły stan interesów

Pomimo tak złego stanu interesów Ludwika nadal wojażuje z dziećmi i całym dworem, nie tylko po kraju – Równe-Dubno-JasSy-Tulczyn, Sos- nowica-Ratno, Warszawa-Puławy itd., lecz także za granicę. Dochodzą do niej wieści o zakochaniu się Kościuszki w Teklusi Żurowskiej. Jakkolwiek od dawna wiedziała dobrze, że utraciła go na zawsze, wiadomość o Read More

Kłopoty finansowe

Tuż po służbowej jakoby wizycie Kościuszki w Równem spadły na Lubomirskich poważne kłopoty finansowe. Ks. Józef miał wprawdzie olbrzymic dochody, ale nigdy nie nauczył się dostosowywać wydatków do przychodów. Wszystkie jaśniepańskie fantazje dotyczące przebudowy, upiększenia pałacu i otoczenia pochłonęły olbrzymie fundusze – piszą o tym zgodnie Krzywicki, Idzikowski i Stecki, Read More

Co się działo w tym czasie z Ludwiką?

Z ostatnim listem Kościuszki do Teklusi ucichły akordy jego tkliwej i serdecznej, lecz nie płomiennej już miłości. Zresztą w krótkim czasie po ich rozstaniu wojna rosyjsko-polska pochłonęła całkowicie uwagę Kościuszki. Z Teklusią nigdy się już nie spotkał. Natomiast księżna Ludwika parokrotnie jeszcze stanie na jego drodze. Cóż się zatem dalej Read More

Pani z urodą i wychowaniem

Inną panią, która celowała urodą i wychowaniem, była pułkownikowa Schererowa, żona komendanta regimentu brodowskiego. Seweryn Bukar pisze, że… „Kościuszko, objeżdżając komendę swoją – gdy poznał tę damę w Braiławie, gdzie był sztab tego pułku, zachwalił jej reduty niemi- rowskie i zaprosił; a mając nawet dom o kilkunastu pokojach na kwaterę Read More

error: Content is protected !!