Pikantne szczegóły

Z pamiętników Seweryna Bukara dowiadujemy się o pikantnych niemal szczególikach z życia towarzyskiego w okresie zimy 1791-1792 r. Teraz z kolei w Niemirowie, gdzie stał sztab z częstymi pobytami ks. Józefa Poniatowskiego w okresie zimy, kwitło życie towarzyskie. „Konsystencja dla wojska – pisze Siemieński – była tam wyborna, kwatery wygodne, Read More

Jak Kościuszko leczył zawód w miłości?

„Ani rozpaczy, ani gwałtownego wstrząśnienia ten zawód w drugiej miłości nie wywołał u Kościuszki” – pisze Korzon. „Trzeba cierpieć na świecie, bo bez umartwienia miejsca nie ma, więc i słodzić nam tylko trzeba przychodzące” – tak pisał Kościuszko do Tekluni, radząc jej, dla uspokojenia, „zabawiać się czymkolwiek: rysowaniem albo książką, Read More

Rekuza ojca i smutny koniec

A stało się wiele … Nieprzejednany pan Chorąży postanowił przerwać tę romantyczną sielankę kategorycznie. W tym celu kazał żonie i córce spakować natychmiast rzeczy i wywiózł je do swej posiadłości w Galicji. Jednocześnie wysłał do Kościuszki drugi list z odmową, tym razem ostateczną. List ten został opublikowany dopiero w sześćdziesiąt Read More

Szlachcic z krwi i kości

„Pomimo republikanizmu amerykańskiego Kościuszko był z krwi i kości szlachcicem. Był nim z rodu, jeśli nie z przekonań, i miał prawo publicznie zażądać satysfakcji od chorążego. Tylko względy na ukochaną i jej matkę powstrzymały go od tego” – pisze dr Antoni. Poszukał tedy pośredników- -przyjaciół, którzy mieli opowiedzieć chorążemu o Read More

Kocham J.W.Pannę chorążankę

Stosując się do szlacheckich poglądów chorążego, w prawdziwie staropolskim duchu pisał doń Kościuszko m.in.: „…Że kocham J.W.Pannę chorążankę – rzecz jest pewna, a że mu odkryła to jako ojcu, właśnie i moja chęć w tym była, … bo widząc JWPana Dobrodzieja … usuwającym się od przyjaźni, którą dawniej zaszczycać mnie Read More

Konstytucja 3 Maja

Zakochanie się Kościuszki w Teklusi i pobyt jego w Międzybożu miały miejsce w okresie opracowywania i ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Niewątpliwie postępowe idee Konstytucji radowały Kościuszkę, a irytowały konserwatystę chorążego. Był to więc nieustający przedmiot dyskusji oraz sporów, i one to w znacznej mierze zadecydowały o niechęci pana Macieja do Read More

Potem przyszedł karnawał; były bale z tańcami…

Im piękniej wyglądała zakochana Teklunia, tym więcej rywale Kościuszki, a głównie doktor, buntowali chorążego Żurowskiego przeciwko niemu. Odwiecznym zwyczajem intrygantów rozpuszczali uwłaczające wiadomości o nim. Prawdopodobnie Teklusia napomknęła coś o tym w swoim liście, bo Tadeusz odpowiedział: „zapytajcie przecie uczciwych ludzi i nie mających interesu (osobistego), np. ks. jenerała Czartoryskiego Read More

Rywale i zawistnicy zaczynają działać

Również szybko zorientował się w sytuacji zakochany w Teklusi doktor Hakenszmit i jako rywal zaczął działać. Znaleźli się i inni odpaleni konkurenci, którzy postanowili nie dopuścić do małżeństwa generała z panną Żurowską. Im bardziej rywale ruszali z intrygą i plotką przeciw Kościuszce, tym uczucia zakochanych stawały się gorętsze, a tęsknota Read More

Leczenie u doktora Hakenszmita

Pan Maciej oraz jego żona i córka, wątłego po dziewczęcemu zdrowia, leczyli się u sławnego doktora Hakenszmita. Cieszył się więc on ich zaufaniem, bywał w ich domu i po cichutku zaczął marzyć o ożenku ze śliczną Teklusią. Także i inni młodzi ludzie zabiegali o względy posażnej, a przy tym ładnej Read More

Poznanie Tekiusi

Już na drugi dzień po przybyciu do Międzyboża komendant Kamieńca generał J. Orłowski z generałem Kościuszką stawili się w saloniku pani starościny liwskiej, Grabianczyny, tworzącej ośrodek życia kulturalnego i towarzyskiego Międzyboża. Antoni Rolle m.in. pisze: „Uprzedzona o tym gospodyni sprosiła wszystkich znajomych, podówczas przebywających w miasteczku, więc i pani Żurowska Read More

error: Content is protected !!