Historyczny list Ludwiki do T. Kościuszki

Ludwika dnia 21 maja 1789 r. wysłała do Kościuszki długi list, napisany po francusku. List ten (w przekładzie L. Jenikiego) ukazuje nam Ludwikę w pełnym i jasnym świetle. Pisze ona:
„Rzuć okiem, drogi przyjacielu, na datę tego listu a ujrzysz, że jestem w miejscu wspomnień. Nie mogę go też opuścić bez dania Ci wiadomości p sobie i nie wyraziwszy życzenia, abym je otrzymała od Ciebie. Od trzech tygodni bawię tutaj. Wbrew spodziewaniu, nie zastałam mojej matki i przepędziłam tu sześć dni sama, oczekując jej z dwojgiem dzieci moich, Fryderyka i Helenki. Pomyślisz, żem się nudziła … Przeciwnie. Oddana myślom swoim, wśród obrazu wiosny rozkwitającej, przebiegałam miejsca, nastręczające mi wspomnienia to przykre, to przyjazne. Pierwszych więcej daleko, jak wiesz to dobrze, drogi Przyjacielu. Dosyć, że pobyt mój tutaj zawsze mię rozrzewnia, i przepędzam całe godziny na rozpamiętywaniu przeszłości. Podczas nieobecności mojej matki chciałam pojechać do Wisznic, dlatego – wyznaję to otwarcie, aby być w Twoim sąsiedztwie, liczyłam bowiem na to, że może przypadek nastręczy mi przyjemność spotkania się z Tobą. Ale ponieważ matka pisywała mi ciągle z Ratna, że już przyjeżdża, musiałam przeto zmienić zamiar. Teraz pogadajmy o Tobie samym. Przed wyjazdem moim z Warszawy była mowa o Tobie, drogi przyjacielu, a król wspominając o rycinie (estampe), którą mu dałeś, rozczulał się nad Tobą (rozczulanie się, jak wiesz, przychodzi mu bardzo łatwo), chwalił zachowanie się Twoje w Ameryce i rzekł, że trzeba Ci koniecznie zapewnić stopień wojskowy. Obecna księżna, Rozalia Radziwiłłowa, która często mówi o Tobie, podtrzymywała dobre usposobienie króla, popierając Twoją sprawę.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

dzieci i młodzieży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!