Kiedy zrodziła się miłość?

Biografowie i historycy wiodą spory o datę bliższego poznania się Tadeusza z panną Ludwiką Sosnowską i o początek ich miłości. Jedni uważają, że zaczęła się ona w latach 1766-1769, inni że dopiero w 1774 r. Nam się wydaje niewątpliwy ten pierwszy okres. Bo jakże inaczej być mogło, skoro Tadeusz był synem sąsiada, dalekim wprawdzie, ale fami- liantem, w dodatku protegowanym do szkół właśnie przez Józefa Sosnowskiego. Mógł Kościuszko poznać panienki jeszcze w Sosnowicy, odnowił i umocnił z nimi znajomość w Warszawie, a spotkać je mógł jako kadet Szkoły Rycerskiej i uzdolniony tancerz zarówno na panieńskim baliku szkolnym, na które „młódź rycerską” sama pani przełożona Szmidt zapraszała, jak i na balach w prywatnych salonach, gdzie także – jak wspomina Niemcewicz – „tak zdolnych tancerzy nie tylko zapraszano – mało tego – wyrywano ich sobie, gdy w jednym dniu karnawału zbiegły się razem dwa, trzy bale”. Karol Falkenstein, jeden z pierwszych biografów Kościuszki, miał przecież wiele okazji rozmawiać w Dreźnie z osobami, które Kościuszkę z bliska i osobiście znały i mogły mu dużo o nim opowiedzieć. Do nich należeli: Ksawery Działyński, Julian Ursyn Niemcewicz, Karol Kniaziewicz i inni. Mógł się też niejeden raz spotkać w Dreźnie i z samą Ludwiką, gdy tam już jako księżna Lubomirska przyjeżdżała. A właśnie Falkenstein napisał w swej książce: „Kościuszko pierwszy raz poznał pannę Ludwikę na balu u kanclerza Jędrzeja Zamoyskiego w Warszawie”. Tylko czy obopólna miłość zrodziła się już wówczas? Czy doszło do wyznania już wtedy? – nie wiemy. Również i Władysław A. Dzwonkow- ski na podstawie nowych źródeł pisze: „Miłość między Tadeuszem a Ludwiką zakwitła w Warszawie, rozwijać się jednak musiała później w Sosnowicy, gdzie Kościuszko spędzał wczasy wakacyjne na dworze wojewody”.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

miłość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!