Kłopoty finansowe

Tuż po służbowej jakoby wizycie Kościuszki w Równem spadły na Lubomirskich poważne kłopoty finansowe. Ks. Józef miał wprawdzie olbrzymic dochody, ale nigdy nie nauczył się dostosowywać wydatków do przychodów. Wszystkie jaśniepańskie fantazje dotyczące przebudowy, upiększenia pałacu i otoczenia pochłonęły olbrzymie fundusze – piszą o tym zgodnie Krzywicki, Idzikowski i Stecki, a do tego „stan ówczesny kraju i okoliczności towarzyszące mu – wymagały ofiar, od których ks. Józef już z samego swego stanowiska – uwolnić się nie mógł”. Należały do nich: dość duży podatek kwarciany wyznaczony przez sejm na nowo tworzące się wojsko, konieczność udzielenia pomocy ludności wiejskiej, cierpiącej głód na skutek zeszłorocznego nieurodzaju, wynikłego ze złych warunków atmosferycznych, licznych pożarów w dobrach, wreszcie chorób wyniszczających zubożałą ludność. Gdy nadto na tych terenach rozpocznie się wojna polsko-rosyjska 1792 r., a wojska narodowe i nieprzyjacielskie zażądają żywności dla siebie i furażu dla koni, gdy znaczne będą zniszczenia wojenne (wał frontu stanie od Czeczelnika po Równe) – na olbrzymie, obdłużone już dobra Lubomirskich przyjdzie ciężka chwilą. Nasamprzód, bo już w 1791 r., wskutek niepłacenia rat i procentów na rzecz banku holenderskiego, Rówieńszczyzna wzięta została w administrację pełnomocników tegoż banku. Gdy wyciągnięto z niej bardzo małą intratę, bank nałożył sekwestr i na inne dochody. Mimo tej katastrofalnej sytuacji – pisze Stecki – „książę zręcznie przy swoich dobrach się utrzymywał i wierzycieli łagodził”. Z korespondencji matki z Ludwiką dowiadujemy się wielu rzeczy. W związku z kryzysem ekonomicznym w domu Lubomirskich Ludwika wprowadziła pewne oszczędności, ale jednak dawny styl utrzymano. Hetmanowa Sosnowska już w liście z 27 marca r. radziła, aby książę Józef zabezpieczył sumę posagową Ludwiki na Czeczelniku i innych dobrach, wtedy dochody z tych majętności nie będą sekwestrowane, a wpłyną do kasy księżnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!