Listy do Adama

W ćwierć wieku później, zamężna Maryla z Wereszczaków Puttkame- rowa będzie pisać podobne listy do Adama Mickiewicza. Jak wynika z powyższego listu, Ludwika przeistoczyła dawną miłość w uczucie siostrzanej przyjaźni. Niewątpliwie list ten głęboko wzruszył Kościuszkę ze względu na pamięć o tym, co go ongiś z nią łączyło, jak również dlatego, że obecnie poczyniła tyle starań w jego sprawie. Zapewne Ludwika czekała na odpowiedź od niego; nie wiemy jednak, czy ją otrzymała
jaka ewentualnie była ta odpowiedź. Tymczasem w okolicy pojawiły się znów pogłoski o przygotowywanym buncie chłopów. Od połowy maja do 3 czerwca 1789 r. Ludwika wraz z dziećmi (Fryderykiem, Heleną, Karolem i Adamem Władysławem) bywała w Sosnowicy, oczekując przyjazdu matki z Ratna, a może i wizyty osobistej Tadeusza lub choćby listu odeń. Lecz matka nie przybyła … W liście tłumaczyła córce, że przyjechać nie może „według ułożenia”, gdyż „dla uśmierzenia w tym kącie (Ratnieńskie) trwogi przed buntem, czas ten koniecznie w domu być musiałam”. Drugą przyczyną była niemożność przejazdu i przewozu, gdyż „grobla we Włodawie została zerwana”. Widocznie i Ludwika obawiała się zapowiadanych buntów chłopskich, skoro wyjechała z Sosnowicy pod opieką rządcy W. Albrychta oraz kilku uzbrojonych konnych dworskich ludzi. Podróżowała z dziećmi i służbą trzema powozami, bagaże zaś wiozła bryka. Wreszcie dotarła do Równego, gdzie poczuła się pewniej pod opieką „istoty, która się mężem zowie”. Można by mieć trochę prentensji do Ludwiki o ten lekceważący zwrot o „mężu”. Darujemy jej jednak tę kokieterię, wiedząc, że polubiła przecież tego poczciwego i pogodnego męża, który wszystko robił, aby ją otoczyć zbytkiem i pięknem. A wypadało go także szanować, gdyż był poczciwym człowiekiem, wiernym mężem i dobrym ojcem jej dzieci.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

słuchawki dla dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!