O uczonych Polkach

W Warszawie tymczasem panny Sosnowskie po ukazaniu się w druku przełożonej przez nie książki zyskały sławę sawantek. Jeszcze w pięćdziesiąt lat później, bo w 1821 r., Jan Sowiński w napisanej przez siebie książce pt. O uczonych Polkach, wydanej staraniem N. Gliicksberga w Warszawie, do owych uczonych Polek zaliczył ,,pisarzówny polne W. Księstwa Litewskiego: Katarzynę i Ludwikę Sosnowskie”. O samym dziełku napisał, że „zasługuje ono na wielką zaletę”. Ale co ważniejsze, pochwalną recenzję opublikowała „Gazeta Warszawska” już 1771 r.. tokując panienkom sławę. Sądząc z późniejszego braku społecznych i literackich zainteresowań Katarzyny, z jej lekkomyślnego, a nawet utracju- szowskiego trybu życia, w przeciwieństwie do prawdziwie obywatelskich i gospodarczych poczynań Ludwiki, przypuszczać można, że ideały tłumaczonego dziełka głębiej zapadły w umysł i serce Ludwiki niż jej siostry. Może zatem i wkład pracy był podobny. W dalszym swoim życiu, aż do późnej starości, księżna Ludwika raz po raz chwytać będzie za pióro, by tłumaczyć romanse francuskie i książki religijne. Jednak i życie swych poddanych będzie ją także interesować.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!