Pani z urodą i wychowaniem

Inną panią, która celowała urodą i wychowaniem, była pułkownikowa Schererowa, żona komendanta regimentu brodowskiego. Seweryn Bukar pisze, że… „Kościuszko, objeżdżając komendę swoją – gdy poznał tę damę w Braiławie, gdzie był sztab tego pułku, zachwalił jej reduty niemi- rowskie i zaprosił; a mając nawet dom o kilkunastu pokojach na kwaterę sobie oddany, ofiarował jej wygodne pomieszczenie na czas karnawałowych żaba# He pamięcią objąć mogę, widać, że zainteresowała go ona dość mocno, bo mąż jej, pułkownik Scherer, często komisje miał przypo- ręczone do odsądzenia, podczas gdy żoneczka hasała w Niemirowie”. Tak więc dzięki Bukarowi, uroczemu plotkarzowi, dowiadujemy się, w jaki sposób Kościuszko goił teraz ranę swojego serca. Pamiętnikarz Duklian Ochocki z kolei informuje nas, że Kościuszko zawsze przedkładał towa^ rzystwo pań nad bawiącą się męską kompanię w obozie, w której z kolei rej wodził zawsze wesoły książę Józef. Zrozumiałą jest rzeczą, że chory na nerki jenerał nie mógł dotrzymywać placu towarzyszom, często wychylającym kielichy wina i miodu. Pobyt w Niemirowie przerwany został wybuchem wojny polsko- -rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Może warto tu pokrótce opowiedzieć o dalszych losach Teklusi. Zimą 1791-1792 r. napisała jeszcze jeden liścik do Kościuszki, w którym – jak można sądzić z jego odpowiedzi – donosiła mu prawdopodobnie, iż ojciec wydaje ją za mąż. W skromnej wiązce listów Kościuszki, przechowywanych później z pietyzmem przez Teklusię, a następnie jej syna, „znajdował się jeden, bodaj czy nie ostatni” – pisze Rolle. Całe wyrazy w nim zatarte, jak gdyby gorące łzy żalu wylane przez kobietę wypaliły litery, „tak – że skargi opuszczonego kochanka zostały tajemnicą dla przyszłości”. W tym ostatnim liście Kościuszko pisał: „Nigdy odtąd otwartości do Pani nie użyję, myśl nawet wstrzymam. Uszczęśliwienie drugich w największym jest u mnie poszanowaniu … Żyjcie bez żadnej przeszkody w zamysłach swoich. Niech żaden moment nie zasmuca Pani. Miej ten szacunek i poważanie, i miłość – jak teraz masz – na zawsze. Niech wybraną miłość koronuje przywiązanie stałe i obopólne. Niech na koniec zdrowie, które wszystkim jest dla człowieka – utrzyma ją jak najdłużej” …

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!