Panny na wydaniu i ich ojciec

Podczas gdy stypendysta królewski Kościuszko studiował gorliwie rysunki i malarstwo, sztuki plastyczne oraz matematykę i inżynierię wojskową we Francji, panny Sosnowskie po ukończeniu pensji „wchodziły w świat” zarówno w Warszawie, jak i w środowisku szlacheckim swego województwa brzeskiego, a ambitny ich ojciec upatrywał świetnych mariaży dla córek. Dopiero w trzy lata po ukończeniu pensji w 1772 r. starsza córka Katarzyna wydana została za mąż za utytułowanego poses- jonata, hrabiego Józefa Wincentego Platera. Sosnowski „uposażył zięcia nie tylko w dobra prywatne, ale i w królewszczyzny” – zanotował Julian Bartoszewicz. Między innymi oddał mu starostwo grodowe brzeskie, „ale ten utracjusz, razem z żoną wesołe pędząc życie i trawiąc majątek, niedługo popasał w Brześciu” – twierdzi dalej Bartoszewicz – bo po kilku latach zaledwie konstytucja litewska kazała utracjuszowi ustąpić z tegoż starostwa. Papa Sosnowski zdołał już jednak zdobyć po Aleksandrze Lubomirskim inne, bogatsze jeszcze starostwo ratneńskie, by je przekazać zięciowi. Sam Sosnowski piął się też w karierze coraz wyżej. Już w 1770 r. został wojewodą smoleńskim. Na sejmie rozbiorowym obrano go członkiem „Najpierwszej Rady Nieustającej” i chociaż – według Bartoszewicza nie był delegatem, „sejm używał jego posługi obywatelskiej do wielu spraw prywatnych”. Rósł więc w znaczenie polityczne i powiększał swój majątek, pragnąc dorównać ówczesnej magnaterii.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

malarstwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!