Pracowite i ruchliwe życie prowadzili ówcześni kadeci

Cały tydzień wypełniony był nauką, ćwiczeniami i rozległą lekturą. Za to niedzielę i wolne od nauki dni mogli poświęcić bądź samokształceniu, bądź bujnemu wówczas życiu towarzyskiemu w obrębie szkoły lub poza nią. Kadeci lubili teatr i mieli własny teatrzyk szkolny. Julian Ursyn Niemcewicz, młodszy od Tadeusza Kościuszki wychowanek tejże Szkoły, pisze: „Grywaliśmy komedie i tragedie; umiejących tańczyć wożono na bale po wszystkich najpierwszych domach w stolicy”. Nie jest więc wykluczone, a nawet jest bardzo prawdopodobne, że już podczas pobytu w Szkole Rycerskiej Tadeusz spotykał się z pannami Sosnowskimi – dalekimi wprawdzie, ale przecież krewniaczkami i sąsiadkami. A mógł się też pannom podobać, gdyż „był układny i grzeczny, miał dobre wychowanie i rycerskie maniery”. Przy tym świetnie tańczył, bo uczył go w’ szkole mistrz tańca Liletheim, a następnie Dauvigny – mistrz opery francuskiej, przez księcia Czartoryskiego sprowadzony do Warszawy. Potrafił też dobrze nosić paradny mundur kadecki: frak granatowy z pąsowymi wyłogami i złotymi guzikami, białą kamizelkę i takież spodnie. A nie był wcale taki brzydki, jak to „podają” późniejsze konterfekty i uczeni historycy, skoro jeszcze w parę lat później – cytuję za Stanisławem Wasylewskim – „w salonach pani de Staćl będzie księżna d’Abrantes podziwiać jego «postawę i postać pełną gracji»”. Również niezbyt przychylny Tadeuszowi pamięt- nikarz, Jerzy Soroka, paź i koniuszy księcia Adama Czartoryskiego, stwierdza, że „Kościuszko młody był wysoce edukowany i niepośledniej urody”. Zaś jego pilność w nauce i zdolności, piękny charakter i cnoty, wreszcie jego wykwintne maniery towarzyskie sprawiły, że od początku był ulubieńcem zarówno króla, jak i księcia Adama, a następnie i księżnej Izabeli Czartoryskiej. Razem z innymi kadetami bywał tedy Kościuszko w wolną od nauki niedzielę zapraszany na „petits jours” w warszawskich salonach, utrzymywanych przez arystokrację.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!