Starania księżnej o etat wojskowy dla Kościuszki

Dnia 16 października 1788 roku oficjalnie został zgłoszony do laski marszałkowskiej projekt powiększenia wojska, a 20 października w atmosferze zapału i entuzjazmu – na wniosek wojewody sieradzkiego, Michała Walewskiego – została przyjęta przez sejm uchwała o powiększeniu liczby wojska. Dla zrealizowania tej uchwały powołano od razu 18-osobową, wspólną dla Korony i Litwy, Komisję Wojskową Obojga Narodów. Kościuszko już zawczasu czynił starania o przyjęcie go do zwiększającego się wojska Rzeczypospolitej. Świadczy o tym fakt, że już sejmik brzeski – jak twierdzi Korzon – w instrukcji dla swych posłów polecił stanom sejmującym dwu kandydatów: Kościuszkę i Zabiełłę do szarż wojskowych … „Laudum takie świadczy o szacunku, jakim Brześcianie przejęci byli dla Kościuszki, co i dla nich jest wcale chlubną atestacją ich ducha obywatelskiego”. Jest rzeczą zrozumiałą, że Brześcianie, dumni ze swego ziomka, sławnego przecież i w Ameryce generała, zapragnęli, aby miał on teraz okazję zabłysnąć przy organizacji armii polskiej.
Cóż mogło być dlań bardziej pożądanego i przyjemnego? Nie miał zamiaru pędzić życia na zabawach ziemiańskich, zaś odkupić szarży generalskiej – jak to dotychczas było w Polsce w zwyczaju – nie byłby w stanie. Tymczasem przy tworzeniu nowych kadr otwierało się mnóstwo stopni oficerskich i generalskich do nikogo jeszcze nie należących, a nadawanych wprost przez nominację królewską. Wybrali więc Brześcianie niepospolitych, a nawet znakomitych posłów, jak np. Marcina Matuszewicza, syna kasztelana brzeskiego. Stanie się on przedstawicielem postępowego młodego pokolenia. Wybrali też Kazimierza Nestora Sapiehę, również kadeta Szkoły Rycerskiej, tylko kończącego ją później niż Kościuszko i podobnie jak on odznaczonego w „Nationalu” korpusowym najwyższymi nagrodami za postępy i dobre sprawowanie się. Kazimierza Sapiehę przy otwarciu nowego sejmu obrano Marszałkiem Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Osobiście Sapieha i Kościuszko podobno się nie znali, lecz na polu służby publicznej złożą sobie wzajemnie wyrazy rzetelnego uznania i zaufania w późniejszym czasie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!