Sytuacja polityczna Polski w 1788 r. i ponowne spotkanie się dawnych kochanków

Od pierwszego rozbioru Polski upłynęło już lat kilkanaście. Patrioci otrząsnęli się z szoku zaborczego i zaczęli myśleć o sposobach ratowania ojczyzny. Zanosiło się na pierwsze reformy. Ogólna sytuacja międzynarodowa sprzyjała rozluźnieniu nacisku rosyjskiego, nastąpiła bowiem sprzeczność interesów pomiędzy trzema zaborcami Polski. Katarzyna II, pragnąc mieć po swojej stronie także i Polskę – choć po spotkaniu kaniowskim przeciągała rokowania z królem polskim – zgodziła się w końcu na zwołanie sejmu w Warszawie, pod warunkiem jednak, że będzie on zwołany wyłącznie w celu zatwierdzenia przymierza z Rosją i nieznacznego tylko powiększenia armii. Postępowe ugrupowanie Polaków, zdążające od pewnego czasu do przeprowadzenia szerszych reform, zdecydowało się szybko wykorzystać to zwolnienie presji carycy. Już 3 listopada 1784 r. poseł krakowski, Aleksander Linowski, rzucił pierwszą myśl utworzenia stutysięcznej armii polskiej „przez powolne a systematyczne pomnażanie regimentów”. Inne ugrupowanie patriotów usiłowało wyprowadzić Polskę z ruiny ekonomicznej przez wspomniane już zakładanie fabryk, rozwój handlu i podnoszenie rolnictwa. W dziedzinie oświaty i szkolnictwa dokonano dzieła epokowego, powołując Komisję Edukacji Narodowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!