Tadeusz Kościuszko w Szkole Rycerskiej

Pobyt panien Sosnowskich na pensji w Warszawie przypadł na okres świetnego rozwoju założonej przez króla Stanisława Augusta Szkoły Rycerskiej, której najsławniejszym wychowankiem zostanie Tadeusz Kościuszko. Urodzony w 1746 r. Tadeusz był nawet spowinowacony z Sosnowskimi – jak tego dowodzi Julian Bartoszewicz. Można by się dopatrzyć również dobrej znajomości, a nawet powinowactwa Kościuszki także z rodzin;) Maryli Wcrcszczakówny, siostra matki Maryli była bowiem synową Joanny z Kościuszków Załęckiej. Tadeusz Korzon pisze, iż nie jest wykluczone, że Kościuszko znał rodzinę Wercszczaków i mógł u nich bywać. Kształcił się, Tadeusz najpierw w szkole pijarów, a następnie, dzięki właśnie sąsiedzkiej protekcji Józefa Sosnowskiego, dostał się w 1765 r. do Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Nie będziemy opisywać wysokiego poziomu naukowego tej szkoły pod względem wiedzy wojskowej, wychowania rycerskiego i obywatelskiego oraz towarzyskiego, w jakich ćwiczyli się uczniowie, a nad czym czuwał bezpośrednio komendant Korpusu Kadetów, książę Adam Czartoryski, generał ziem podolskich. Sam król Stanisław August zajmował się także żywo Szkołą. Obaj z księciem generałem śledzili pilnie zdolności i postępy uczniów, interesując się szczególnie losem najbardziej obiecujących młodzieńców.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!