W środowiskach konspiracyjnych za granicą

milosc-cierpliwa-jest

Pożegnawszy się z przyjaciółmi w Warszawie, Lwowie, Puławach i Zamościu, Kościuszko udał się pod obcym nazwiskiem do Saksonii. W końcu grudnia znajdował się w Lipsku. Wtedy właśnie – jak piszą niektórzy historycy – a nie latem 1792 r. miał się dowiedzieć, że rewolucyjne Zgromadzenie Prawodawcze w Paryżu nadało mu honorowe obywatelstwo francuskie. Przyszło to w samą porę, bo już rządy zaborcze wydały jednakowe zarządzenie, aby go aresztować i uwięzić. W Saksonii znalazł się w środowisku politycznej konspiracji polskiej. Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i inni przygotowywali się do nowej walki o niepodległość. Stanisław Herbst pisze, że konspiratorzy polscy, widząc we Francji rewolucyjnej naturalnego sprzymierzeńca w ewentualnej polskiej wojnie wyzwoleńczej, w celu nawiązania z nią współpracy wyprawili Kościuszkę jako honorowego obywatela Francji i przewidywanego naczelnika powstania do Paryża. Tam Kościuszko dotarł do żyrondystów, konferował z nimi, ale nie otrzymał żadnych konkretnych obietnic – jak twierdzi St. Herbst – chociaż „jedni i drudzy doceniali znaczenie polskiego powstania jako dywersji osłabiającej interwencję reakcji europejskiej” w stosunku do rewolucyjnej Francji. W tych warunkach szykujący się do walki Polacy zrozumieli, że nie mogą liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, muszą więc unikać jednoczesnej walki ze wszystkimi zaborcami. Łudzono się, że za cenę istotnych wyrzeczeń uda się zachować neutralność Austrii, a nawet Prus, i skupić cały wysiłek na wojnie z Rosją. Korzon pisze, że już wówczas Andrzej Kapostas i Ignacy Działyński wysunęli konieczność obrania naczelnika przyszłej walki i „jednomyślnie wybór padł na Kościuszkę”. Wysłannicy warszawscy udali się do Kościuszki, przebywającego wówczas w Lipsku. Kościuszko, jak twierdzą jego biografowie, przyjął wybór natychmiast z Lipska udał się do Drezna.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!