W warszawskim pensjonacie wychowania panien

Ze związku małżeńskiego z Teklą Despot-Zenowiczówną, starościanką śnitowiecką, miał Sosnowski dwie córki – starszą Katarzynę i młodszą Ludwikę. Powszechnym zwyczajem ówczesnej zamożnej szlachty Sosnowski kształcił córki w domu. Marząc jednak stale o wywyższeniu własnym i swego rodu. pragnął dać córkom pańską i salonową edukację. Posłał je więc do Warszawy na znaną wówczas i elitarną pensję pani Szmidt, na której wychowywały się młode latorośle wielu bogatych rodzin, ćwicząc  się w znajomości języków obcych i salonowego życia. A byl to okres panowania Stanisława Augusta, gdy panie z arystokracji zaczęły zajmować się żywo intrygami politycznymi w swoich salonach, usiłując wywierać własny, nie zawsze korzystny wpływ na bieg polityki.
Niewiele wiemy o programie nauk wykładanych na pensji pani Szmidt. Poza powszechnie używanym językiem francuskim uczono włoskiego oraz angielskiego i czytano wybitniejsze dzieła literackie napisane w tych językach. Wydaje się, że kładziono nacisk i na język polski, bo obie siostry Sosnowskie posługiwały się nim poprawnie i znały niektóre dzieła literatury polskiej XVI wieku.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!