Zainteresowania panienek

Sam wybór tematu też mówi coś niecoś o obywatelskich zainteresowaniach panienek, które to zainteresowania mogły wyniknąć najprawdopodobniej z inspiracji takich właśnie zainteresowań Kościuszki. Jest możliwe. że już wcześniej, podczas którychś wakacji w Sosnowicy, panny przekładały dziełko Hirzela, a Kościuszko, nie władający jeszcze wówczas biegle językiem francuskim, doglądał jednak sensu polskiego przekładu. Przy takiej hipotezie zrozumiałe stają się wspomnienia ciotki Zenowi- czówny, „naocznego świadka”, że panny Sosnowskie „żartem uczyły Tadeusza Kościuszkę języka francuskiego”. O dalszych powiązaniach ze środowiskiem kadeckim i profesorskim Szkoły Rycerskiej mówi dobra opinia, jaką ksiądz Ignacy Nagórczewski, profesor wielce ceniony, znawca i tłumacz literatury klasycznej, a później członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, wyraził o dziełku panien Sosnowskich – że je uznaje za „zdatne i posiadające wysokie walory”. Musiał też ktoś wojewodzie Sosnowskiemu przedstawić te „wysokie walory” dziełka, skoro ambitny pan, wszystkimi drogami zmierzający do wywyższenia swego rodu, kazał je w 1769 r. własnym kosztem odbić w warszawskiej drukarni Grólla na Marywilu. Cała Warszawa, a następnie i prowincja, mogły w 1770 r. podziwiać dziełko Hirzela w przekładzie panien Sosnowskich, wydane w formacie ósemki, a liczące aż 206 stronic. Był to nie lada emancypacyjny i śmiały wyczyn panienek, świadczący też, żc pan wojewoda szerszą rolę społeczną i kulturalną wyznaczał swym córkom.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

dj wodzirej na wesele warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

error: Content is protected !!